Põllumehed said kevadtöödeks laenu

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) kaasabil andsid pangad 4 kuu jooksul ettevõtjatele kevadtöödeks 86,3 miljonit krooni laenu.


Selle aasta veebruaris otsustas Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu laenata põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele mikroettevõtjatele 100 miljonit krooni kevadtöödeks. Laenu väljastasid ettevõtjale krediidiasutused, kes on MESiga sõlminud koostöölepingu väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate sihtotstarbeliseks finantseerimiseks.MES annab laenu läbi panga väikestele põllumajandusettevõtetele ja talupidajatele. Lisaks saab krediidiasutus vastavalt vajadusele ise volituse alusel vormistada laenule tagatiseks kuni 80 protsenti MESi garantii.Tänaseks on laenu saanud 167 ettevõtjat. Keskmine kevadtöödeks kasutatud laenusumma oli 516 559 krooni. «Pangad kasutasid MESi poolt pakutud võimalusi aktiivselt ehk kõik, kes tingimustele vastasid ja MESi kaasabi vajasid, on seda ka saanud. MES ei tee vahet suurtel ja väikestel ettevõtetel ja meil on hea meel tõdeda, et pangad ei pea paljuks ka väikeste krediitidega tegeleda. Kõige väiksem kevadtööde laenusumma oli 20 000 krooni,» rääkis MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg.MESi raha kasutati 143 ettevõtja finantseerimiseks summas 67,1 miljonit, lisaks oli MESi 40 miljonit krooni tagatist abiks 70 laenu saamisel. 2009.a veebruarist 1. juunini on laenu ja tagamise kombinatsioonidega finantseeritud kevadtöid üle 86,3 miljoni krooni ulatuses.Tagasi üles