Miks töökohtadel tülid tekivad

Tüli.

FOTO: SCANPIX

Töö käigus tekib ikka konflikte ja seni kuni neid mõistlikult lahendada, pole need ka halvad. Põhiliselt tuleb töökohtadel ette nelja tüüpi tülisid, kirjutab Novi arengukeskus oma blogis.

Peamised konfliktide põhjused on:

Ebaselge vastutus. Kui vastutus, kes millise projekti või töö osa eest hoolitsema peab, on ebamäärane, siis reeglina tekivad ka tülid. Need tekivad nii siis, kui vastutus jääb õhku – see tähendab üks ootab, et teine teeb ja vastupidi – ning ka siis, kui kõik arvavad, et nemad vastutavad. Selliste konfliktide vältimiseks on hädavajalik, et enne töö või projekti algust igaühe roll ja ülesanded saaksid  kõigile üheselt jagatud ning selgitatud.


Huvide konflikt. Kui inimese enda ning organisatsiooni huvid ei lähe kokku, siis on võimalik, et ta hakkab tegutsema oma huvidest, mitte parimate töötulemuste saavutamisest lähtuvalt. Juba värbamisel tuleks püüda mõista, mis on ühe või teise töötaja eesmärgid ja väärtused ning võtta tööle inimesi, kes organisatsiooniga kokku sobivad.

Konflikt ressursside pärast. Võistlus ressursside pärast nagu näiteks raha, aeg või materjalid, paneb meeskondi üksteise tegevust õõnestama, see aga omakorda võib viia teravate konfliktideni osakondade või üksuste vahel. Ressursside kasutamine peaks olema hoolikalt juhitud ning nende jaotamine peaks toimuma vastavalt reaalsele vajadusele. Ressursse reeglina on pigem puudu kui üle, aga nende ebaõiglane jaotus on see, mis konfliktidele aluse paneb.

Isikutevaheline konflikt. Inimestest ning nende konfliktide lahendamise oskusest sõltub väga palju. Tihtipeale tekib töökohtades isiklikke mittemeeldimisi ja –mõistmisi. Ei ole lihtne isiklik (eel)arvamus kõrvale jätta, aga on tähtis neid endale teadvustada ning nendega tegeleda enne, kui konfliktid paisuvad. 

Tagasi üles