Esimese 800 MHz sagedusloa võitis EMT

EMT tegevjuht Valdo Kalm

FOTO: Andres Haabu / Postimees

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kuulutas 790-862 MHz sagedusala avaliku konkursi esimese sagedusloa võitjaks AS EMT.

16. aprillil välja kuulutatud avalikule konkursile pandi kolm sagedusluba, mis annavad õiguse kasutada sagedusi elektroonilise side võrkude väljaehitamiseks ja arendamiseks üle Eesti. Esimese sagedusloa võitjaks tunnistati AS EMT. Ülejäänud kaks sagedusluba  väljastatakse enampakkumisel, mille toimumise aja määrab TJA.

Konkursile esitasid pakkumised neli Eestis tegutsevat sideettevõtet. AS EMT, Tele 2 Eesti AS ja Elisa Eesti AS esitasid pakkumised nii esimesele sagedusloale kui avaldasid soovi osaleda ka fikseeritud alghinnaga enampakkumisel teise ja kolmanda sagedusloa väljastamisel. Ainult kolmanda sagedusloa enampakkumisel soovis osaleda AS Starman. 

AS EMT tegi parima pakkumise konkursi objektile «Sagedusluba I», lubades alustada sideteenuse osutamisega loodavas sidevõrgus hiljemalt 16.06.13. «Iludusvõistluse» võitja kohustub üle Eesti paigaldama välitingimustesse vähemalt 199 baasjaama ning katma teenusega ca 95 protsenti Eesti territooriumist, tagades lõppkasutajale allalaadimise andmeedastuskiiruse vähemalt 5 Mbps.

Esimese sagedusloa väljastamisel laekub riigieelarvesse ühekordse loatasuna 1 000 000€ ning igal aastal sagedusressursi kasutamise eest riigilõivu 24 150€.

Tagasi üles