Euroopa Liit tõhustab arengukoostööd partnerriikides

Matti Maasikas.

FOTO: Raigo Pajula

Euroopa Liidu arenguministrid arutasid täna Brüsselis uue arengukoostööpoliitika «Muutuste kava» (Agenda for Change) rakendamist ning kinnitasid Euroopa Liidu ühtse lähenemise ÜRO aastatuhande arengueesmärkide 2015. aasta järgse perioodi kohta.

Eesti soovib tõhusat ja tulemustele suunatud Euroopa Liidu ühist arengukoostööpoliitikat, ütles Eestit kohtumisel esindanud Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu juures Matti Maasikas. «Uue arengukoostöö strateegia üks põhilistest uuendustest on doonorriikide tegevuse tihe koordineerimine ja arengukoostöö ühine kavandamine nende vahel. See aitab kaasa abi tõhususele partnerriikides,» lisas ta.

Maasika sõnul ühtivad Eesti prioriteedid arengukoostöös «Muutuste kava» eesmärkidega, kusjuures eriti oluline on meile hea valitsemistava ja inimõiguste edendamine. Eesti toetas ettepanekut arutada järgmisel arengukoostöö ministrite kohtumisel käesoleva aasta sügisel Euroopa Liidu ja liikmesriikide ühistegevust kuues Euroopa Liidu idapartnerluse riigis Moldovas, Gruusias, Ukrainas, Valgevenes, Armeenias ja Aserbaidžaanis, mis on samuti Eesti arengukoostöö sihtriigid.

Ministrid rõhutasid, et partnerriikide arengu edu sõltub ka erasektori ja vabakonna kaasamisest, kaubanduse soodustamisest ja võrdsete võimalustega investeerimiskeskkonna loomisest. Eesti toetab põhimõtet, et Euroopa Liidu abi lõppeesmärk on toetust saavate riikide abisaaja rollist väljakasvamine.

Suursaadik Maasikas märkis, et meile on oluline oma reformikogemuse jagamine ning et «Muutuste kava» tunnustab Eesti ja teiste sarnase taustaga riikide reformikogemuse edasiandmist Euroopa Liidu arengukoostöö kaudu.

«Muutuste kava» sisuks on suunata abi eelkõige vähimarenenud riikidele ning piirata valdkondade arvu, kus Euroopa Liit on aktiivne. Uue kava järgi keskendub Euroopa Liit eelkõige oma tegevuses hea valitsemistava, inimõiguste ja kestliku majandusarengu toetamisele partnerriikides.

«Muutuste kava» rakendamine aitab kaasa ka 2015. aasta järgsete arengueesmärkide protsessi kujundamisele. Uued üleilmsed eesmärgid esitavad mitmeid poliitilisi väljakutseid vaesuse edasiseks vähendamiseks maailmas ning riikide kestlikuks arenguks. Eesmärgid lepitakse kokku ÜRO läbirääkimiste käigus.

Euroopa Liit oli eelmisel aastal endiselt maailma suurim ametliku arenguabi andja. Aastal 2012 moodustas arenguabi 0,43 protsenti Euroopa Liidu kogutoodangust, kogusummas 55,2 miljardit eurot.

Tagasi üles