Suri tuntud kohtutäitur Veiko Kaasik

11. mail 2013. aastal lahkus pärast pikaajalist rasket haigust Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ametikogu liige kohtutäitur Veiko Kaasik.

10. juunil 1968 sündinud Veiko Kaasik oli üks neist uue põlvkonna kohtutäituritest, kes vannutati ametisse 2001. aastal justiitsminister Märt Rask`i poolt. Kohtutäituri vaba elukutsena toimiva ameti valis Veiko Kaasik pärast seda, kui Tallinna Merekoolis omandatud elukutse oli võimaldanud maailma ja inimesi näha ning meremehena saadud elukogemusele lisandusid Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis ja Õigusinstituudis omandatud teadmised.

Kohtutäiturina pidas Veiko Kaasik oluliseks, et menetlus oleks efektiivne ja tõhus ning tagatud oleks menetlusnormide täpne järgimine ja menetlusosaliste õiguste kaitse, teatas koda järelhüüdes. Oma põhimõtteid järgides panustas Veiko Kaasik nii büroos kui avalik-õigusliku juriidilise isikuna tegutsevas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojas uusima infotehnoloogia ja tõhusate tarkvaraliste lahenduste rakendamisesse ning täitemenetluse õigusliku keskkonna ja hea ametitava arendamisse.

Tagasi üles