Registreeritud töötuse määr vähenes aprillis 6,4 protsendini

Valitsus otsustas jätta töötuskindlustuse makse määrad samale tasemele ehk siis kokku kolmele protsendile.

FOTO: Toomas Huik/Postimees

Aprillis jätkus teist kuud järjest registreeritud töötute arvu vähenemine. Kuu lõpus oli töötuna arvel 41 800 inimest ehk 6,4 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas Eesti töötukassa.

Aprillis registreeris end töötukassas 5 599 uut töötut. Aprillikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4 012 inimest. Toetudes eelnevatel kuudel tehtud võrdlustele töötukassa andmetega töötuskindlustusmakse laekumise kohta võib väita, et tegelik hõivesse liikujate osakaal on veelgi kõrgem, sest kõik inimesed ei teata töötukassale, et nad on leidnud uue töökoha.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr Valgamaal (12,0 protsenti) ja Ida-Virumaal (11,3 protsenti) ning madalaim Tartumaal ja Viljandimaal (4,6 protsenti).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (21 protsenti), lihttöölised (19 protsenti) ning teenindus- ja müügitöötajad (16 protsenti).

Aprillikuu jooksul lisandus võrreldes märtsikuuga rohkem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 4396 uut tööpakkumist, millest 50 protsenti sisestati töötukassa iseteenindusportaali kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8234. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele ehk 28 protsenti. Järgnesid lihttöölistele (17 protsenti) ning seadme- ja masinaoperaatoritele (16 protsenti) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales aprillis 8 199 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1 218 inimest. Tööpraktikal osales 1 104, tööharjutusel 1 007 ning tööklubis 699 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 2 075 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 52 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 82 uut töökohta. Palgatoetusega oli aprillis töötamas 1 635 inimest. Lisaks osales veel 1 962 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes.

Töötukassa maksis aprillis töötuskindlustushüvitist 11 557 inimesele ehk 24 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 344 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,7 miljonit eurot. Ligikaudu 102 euro suurust töötutoetust sai aprillis 9 664 inimest ehk 20 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa aprillis 479 inimesele. Keskmine aprillis määratud hüvitis oli 1 551 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 786 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa aprillis 155 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2 737 eurot ning hüvitisteks maksti aprillis üle 357 tuhande euro.
 

Tagasi üles