Keskpank: eesseisev väljakutse tööjõuturul on inimeste väljaränne

Eesti pangas toimus keskpanga tööššturu Ÿülevaade. Pildil Orsolya Soosaar ja Natalja Viilmann.

FOTO: Toomas Tatar

Keskpanga värske tööjõuturu ülevaate kohaselt on Eesti suurim väljakutse lähiaastatel inimeste väljaränne, mis vähendab noorte lisandumist turule. 

«Potentsiaalsete emakssaajate arv siiski väheneb ja tööturule siseneb edaspidi veelgi vähem noori,» sõnas ülevaate üks koostajatest Orsolya Soosaar, lisades, etlähiaastatel on rändesaldo tõenäoliselt negatiivne.

Samas möödus eelmine aasta tööjõu kohapealt positiivselt.Tööpuuduse määr langes ka 2012. aasta teises pooles, sealjuures kahanes ka pikaajaliste töötute arv ja osakaai.

Soosaare sõnul jääb Eestit mõjutama struktuurne tööpuudus, mis tähendab, et töötuse oskused ja kvalifikatsioon ning paiknemine ei vasta tööturu vajadustele.

«On oluline, et riik kasutaks tõhusalt nii tööturu- kui ka sotsiaalpoliitika hoobasid, et
vähendada töötute ja tööturult kõrvale jäänud inimeste takistusi töö leidmisel,» nenditakse ülevaates.

Positiivse poole pealt nenditakse, et tänavu kasvas tänu töötuskindlustusmakse määra vähenemisele netopalk kiiremini kui brutopalk, mis tähendab, et inimestele jääb rohkem raha kätte. 

Tagasi üles