Palgaanalüütik: kõrgemapalgalistel ametikohtadel töötab lihtsalt rohkem mehi

Fontese analüütik Ilmar Põhjala

FOTO: Fontes

Fontese palgakonsultatsioonide analüütiku Ilmar Põhjala sõnul ei tule sooline palgalõhe sellest, et täpselt sama tööd tegevatele meestele ja naistele makstakse ühe organisatsiooni sees erinevat palka, vaid kõrgemapalgalistel ametikohtadel töötab lihtsalt rohkem mehi.

Fontese Palgauuring 2013, kus on enam kui 64 000 ametikoha palgaandmed, mis moodustab kuuendiku kogu Eesti tööga hõivatud inimestest, näitab Põhjala sõnul, et 71 protsenti naistest töötab tööliste ja spetsialistide tasandil, samas kui mehi on sellel tasandil vaid 52 protsenti.

«Ehk siis mida enam lisandub ametikohale juhtimise ja vastutuse funktsiooni, seda väiksemaks jääb naiste osakaal,» selgitas Põhjala. Seega töötab kõrgemapalgalistel ametikohtadel lihtsalt rohkem mehi.

Fontese kogemusele tuginedes on Põhjala sõnul suurtes organisatsioonides ikkagi üldjuhul igale ametikohale paika pandud kindlad palgavahemikud, mis ei arvesta töötaja sugu jms. «Sama ettevõtte sees sama tööd tegevate inimeste palgad ainult soopõhiselt ei erine,» kinnitas Põhjala.

Lisaks kui vaadata samu ametikohti kogu turu lõikes, siis üldistatult võib Põhjala hinnangul öelda, et kui inimene teeb raamatupidaja tööd kohaliku kapitaliga väikeettevõttes väljaspool Harjumaad, siis saab ta palka kaks korda vähem, kui täpselt samade ülesannetega raamatupidaja Tallinnas asuvas rahvusvahelises suurorganisatsioonis.

Palgaerinevus turul samal ametikohal tema sõnul küll eksisteerib ning see on sagedamini 10 protsenti kuupalgast meeste kasuks, kuid üldjuhul ongi põhjuseks see, et mehi töötab rohkem kõrgema palgatasemega organisatsioonides.

Tagasi üles