800 MHz sageduslubade konkurss kuulutatakse välja lähinädalatel

Mobiilimast. Foto on illustratiivne.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas täna määruse, millega viiakse läbi avalik konkurss sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 790‑862 MHz. Konkurss on kavas välja  kuulutada lähinädalatel ja selle korraldab Tehnilise Järelevalve Amet.

Avaliku konkursi järgselt saavad sagedusload võitnud sideettevõtjad hakata arendama nn neljanda põlvkonna tehnoloogial põhinevat üldkasutatavat elektroonilise side võrku, mis võimaldab pakkuda tarbijatele kiiret andmesideühendust.

Konkursiga antakse välja kolm luba, üks luba nn «iludusvõistluse» ja kaks enampakkumise põhimõttel.

«Iludusvõistluse» konkursi tingimus on sideteenuse osutamise alustamise kuupäev loodavas sidevõrgus, millega peab olema kaetud vähemalt 95 protsenti Eesti Vabariigi territooriumist. Kõigile lõppkasutajatele tuleb tagada ka allalaadimise andmeedastuskiirus vähemalt 5 Mbps kogu väljaehitatud sidevõrgu ulatuses. Samuti peab nimetatud konkursi objekti eest tasuma võitja ühekordse loatasu 1 000 000 eurot.

Enampakkumise teel antavate sageduslubade avaliku konkursi kriteeriumiks on pakutav hind. Mõlema konkursi objekti alghinnaks on 1 597 000 eurot.

Varasemalt on E24-le oma huvi 800 MHz sageduse vastu kinnitanud kõik kolm Eesti suurimat mobiillsideoperaatorit EMT, Tele2 ja Elisa.

Tagasi üles