Püramiidskeemid versus võrkturundus

Balti otsemüügiettevõtete liidu esindaja Gintautas Zaleckas.

FOTO: Erakogu

Balti otsemüügiettevõtete liidu esindaja Gintautas Zaleckas selgitab, mille poolest erinevad otsemüügifirmad püramiidiärist.

Viimasel ajal on päevakorrale tõusnud mitmed probleemid seoses püramiidskeemide ja nende ohvritega, kes on kaotanud palju raha ja saanud valusa kogemuse osaliseks. Sageli on nendesse lugudesse segatud ka võrkturundust kasutavad otsemüügifirmad, mida kiputakse automaatselt n-ö püramiidäri alla liigitama, kuid mis oma olemuselt seda tegelikult ei ole.

Otsemüügiettevõtted ja püramiidärid erinevad üksteisest oluliselt. Kui püramiidskeemid teenivad raha inimeste arvelt ja võimalikult kiiresti, siis otsemüügifirmad teenivad raha toodete müügist, selleks inimesi kaasates. Oluline on mõista, et kuigi ka otsemüügiäriga liitujad võivad üles ehitada oma müügivõrgustiku ja seda laiendada, teenitakse tulu siiski reaalseid tooteid või teenuseid müües. Nii on võrkturunduse mudelit kasutavad otsemüügiettevõtted oma olemuselt legaalsed.

Püramiidskeemid lubavad aga rahateenimise võimalust just uusi liikmeid värvates ehk nende arvelt. Püramiidide skeem on lihtne - mida rohkem inimesi võrgustikuga liituma saad, seda rohkem raha teenid ja sinu arvelt teenitakse. Sellise skeemi kasutamine on aga Eestis illegaalne.

Seega: kuna raha teenimise põhimõte on nendel kahel ettevõtte tüübil väga erinev, ei ole õige liigitada otsemüügiettevõtteid püramiidskeemina toimivate organisatsioonide alla.

Eesti Otsemüügi Assotsiatsioon (EDSA) koos sinna kuuluvate otsemüügiettevõtetega soovivad, et inimeste kogemused otsemüügiettevõtetega oleks positiivsed ning tarbijaid ei langeks illegaalsete püramiidskeemide lõksu. Kõik EDSA-sse kuuluvad ettevõtted on kohustatud järgima EDSA eetikakoodeksit ning tegutsema legaalselt.

Näiteks näeb koodeks ette, et ettevõtted peavad informeerima tarbijaid 14-päevasest lepingu ülesütlemisõigusest ning ettevõttele toodete ja kaubavarude tagasimüügi võimalusest. Seega igaüks, kes soovib alustada toodete edasimüügiga, ei pea kartma, et häviks finantsiliselt, kui otsustab edasimüügiga tegelemise ühel päeval lõpetada.

EDSA eetikakoodeks seisab hea selle eest, et kõik, kes soovivad hakata edasimüüjaks, omaks täpset ülevaadet ettevõtte tasustamissüsteemist, toodetest ja müügimeetoditest. Kindlasti tuleks valvas olla nende ettevõtete suhtes, mis lubavad kiiret rikastumist, sest lubatud pudrumägede taga võib suure tõenäosusega peituda püramiidskeem. Nagu paljudes teisteski ärides läheb ka otsemüügiettevõttes müügivõrgustiku kasvatamisel, kliendibaasi loomisel ja tulemuste saavutamisel vaja siiski aega ja pingutusi.

Kindlasti tasub hinnata, kui suur on võrgustikuga liitumise n-ö alustamistasu. Otsemüügi ettevõtete puhul on alustamistasu suhteliselt väike, kattes müügiga alustamiseks vajalike tarvikute kulud: treeningmaterjalid, tootenäidised ja kõik muu, mis muudab müügiga alustamise lihtsamaks. Püramiidskeemid seevastu teenivad oma peamise tulu uute liikmete arvelt, mistõttu on nende võrgustikega liitumise tasu tihtipeale põhjendamatult kõrge.

Tasub välja selgitada, kas ettevõte müüb oma tooteid lõpptarbijale või pole see nende peamine eesmärk. Kui vastus kaldub viimase poole, võib tegemist olla püramiidiga. Samuti kui tundub, et kohustuslikud kaubavarude nõutav hulk on suurem, kui reaalselt ära suudaks müüa või tarbida, tuleks olla ettevaatlik.

Kindlasti peaks uurima, et kas ärist lahkudes ostab ettevõte vajadusel tooteid ja kaubavarusid tagasi. EDSA-sse kuuluvad otsemüügiärid (mis näevad ette teatud kaubavarude soetamist) ostavad üldiselt müümata või tarbimata jäänud tooteid tagasi. EDSA eetikakoodeksi kohaselt tuleb viimase 12 kuu jooksul soetatud toodete tagasiostul maksta tagasi vähemalt 90% toodete ostuhinnast. Ettevõte ei ole aga kohustatud tagasi võtma tooteid, mis on kasutatud, rikutud või erinevad oluliselt oma esialgsest versioonist.

Võimalikust püramiidskeemist võib aimu anda ka ettevõtte maine. Tuleks uurida, kui kaua on ettevõte tegutsenud, kas ta tegutseb ka teistes riikides, kas ettevõtet on varasemalt karistatud petliku äritegevuse eest ning kas ettevõte on Eesti (või vähemalt mõne muu riigi) Otsemüügi Ettevõtete Assotsiatsiooni liige.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles