Ühisdeklaratsioon võimaldab pensionäridel sageli kogu tulumaksu tagasi saada

Pensioniea tõstmine ei ole pensionäride arvu kasvu pidurdanud.

FOTO: Toomas Huik

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul ei pruugi inimesed eraldi tuludeklaratsiooni tehes kumbki tulumaksu tagasi saada, aga ühisdeklaratsiooniga võidakse tagasi saada kogu makstud tulumaks.

Nimelt liidetakse ühisdeklaratsiooni korral tulud ja ka kulud, seega saab soodustusi kasutada topelt. «Kui ühel abikaasal ei ole tulumaksu kinni peetud ja tal on tulud alla maksuvaba miinimumi ning teisel on tulud üle maksuvaba määra ja tulumaks kinni peetud, siis tekib võimalus tulumaksu tagasi saada,» rääkis Udde.

Kui igal inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule 144 eurot kuus, siis pensionäridel on õigus saada tulumaksuvaba tulu 336 eurot kuus.

Kui pensioni summa on kuni 2304 eurot aastas ehk 192 eurot kalendrikuus, siis:

  • töötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei maksustata. Maksuvaba tulu avaldus tuleks esitada tööandjale. Juhul kui avaldust ei ole esitatud tööandjale, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
  • mittetöötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei maksustata. Kui muid tulusid ei ole saadud, siis tuludeklaratsiooni esitama ei pea..

Kui pensioni summa on rohkem kui 2304 eurot aastas ehk 192 eurot kalendrikuus ja kuni 4032 eurot aastas ehk 336 eurot kalendrikuus, siis:

  • töötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse kas tööandjale või elukohajärgsele pensioniametile. Tuludeklaratsioon on soovitatav esitada, kui palk on alla 144 eurot kalendrikuus ja maksuvaba tulu avaldus on esitatud tööandjale või avaldust ei ole üldse esitatud.
  • mittetöötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Juhul kui avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon maksu- ja tolliametile.

Kui pensioni summa on üle 4032 euro aastas ehk 336 eurot kalendrikuus, siis:

  • töötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse kas tööandjale või elukohajärgsele pensioniametile. Juhul kui avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon maksu- ja tolliametile.
  • mittetöötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Juhul kui avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon maksu- ja tolliametile.
Tagasi üles