Finantsinspektsioon saab ülesandeks inimeste rahaasjus harimise

FOTO: Tairo Lutter / Õhtuleht

Rahandusministeeriumis on valmimas seaduseelnõu, mis paneb finantsinspektsioonile ülesande vastutada inimeste ja ettevõtete finantskirjaoskuse arendamise eest.

Tegemist on ühe osaga ministeeriumi koostatavast kavast pealkirjaga «Eesti elanike finantskirjaoskuse edendamise programm aastani 2020».

«Kuna finantsjärelevalve ülesandeks on muu hulgas pakkuda finantsteenuste tarbijatele teavet ning tuge (sh nõustamine) finantsteenustega seotud küsimustes, soovitakse finantsinspektsiooni seaduse muutmisega anda finantsinspektsioonile Eesti inimeste finantsteenuste- ja -toodetealase teadlikkuse järjepideva edendamise ning sellel eesmärgil riigis kavandatud tegevuste koordineerimise ülesanne,» kirjutatakse seaduseelnõu seletuskirjas. «Järelevalveasutuse ülesandeks on ka soodustada avalikkuse huvi finantssektoris toimuva vastu ja anda finantsteenuste tarbijatele võimalus adekvaatse informatsiooni põhjal ise hinnata turuosaliste usaldusväärsust ja teenuse sobivust ning vajalikkust.»

Inspektsioon kavaga nõus

Finantsinspektsioonil ei ole midagi selle vastu, et koordineerida inimeste ja ettevõtete finantshariduse edendamist. Rahandusministrile saadetud memorandumis ei olnud inspektsioonil finantskirjaoskusega seotud punktide kohta mingeid kommentaare.

Täpsustada tuleks muidugi, et finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduseelnõu peamine eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu finantskonglomeraatide direktiiv, millega tõhustatakse suuremat järelevalvet finantskonglomeraadi üle.

Ülesanne koordineerida finantsteenuste- ja -toodetealase teadlikkuse kasvatamist ja koordineerimist on pigem seaduse muutmisega kaasnev eesmärk. Ka finantskirjaoskuse arendamise strateegia tuleneb Euroopa Komisjoni direktiivist.

Tagasi üles