Võlakriisi mõju: iga eurooplase kanda on 20 000 eurone võlakoorem

Kreeka lipp

FOTO: SCANPIX

Euroopa Liidu 27 liikmesriigi koguvõlg, mis hakkas hoogsalt suurenema majanduskriisi aastatel, on kasvanud juba 10 triljoni euroni, mis teeb üle 20 000 euro iga eurooplase kohta.

Valitsuste algatatud kasinusprogrammid, mis on riigiti erineva intensiivsuse ja ajalise ulatusega, on kahtlemata vajalikud, ent ei paku kiiret leevendust.

PwC uuring Euroopa võlakriisi hetkeseisust näitab, et liikmesriikide hiiglasliku koguvõla viimine kokkulepitud tasemele (maksimaalselt 60 protsenti iga konkreetse riigi sisemajanduse kogutoodangust) võtab ka kõige optimistlikumate stsenaariumite kohaselt vähemalt kümme aastat. Valitsuste, finantssektori, muu ettevõtlussektori ja eratarbijate probleemid ja riskid on omavahel põimunud ning ühe valdkonna probleemid mõjutavad ka teisi.

«Nii näiteks võivad riigid eelarvedefitsiidi vähendamise eesmärgil otsustada tõsta maksumäärasid, mis omakorda võib panna eratarbijaid vähem kulutama, mis omakorda kahandab ettevõtlussektori tulusid ja toob endaga kaasa maksutulude ja potentsiaalselt ka tööhõive vähenemise,» ütles PwC ärikonsultatsioonide osakonna juht Teet Tender.

Tagasi üles