USA ja ELi vabakaubanduskõnelustel kaetakse lai teemadering

Gloobus.

FOTO: SCANPIX

USA kaubandusvolinik Ron Kirk kinnitas kolmapäeval, et USA ja Euroopa Liidu vabakaubanduslepingu kõnelustel kaetakse kõikvõimalikud asjassepuutuvad teemavaldkonnad ja lahendatakse võimalikult lai probleemidering.

«Meie jaoks on kõik läbirääkimistelaual, läbi kõigi valdkondade, sealhulgas ka põllumajandussektor. Me peaksime suhtuma sellesse võimalikult ambitsioonikalt ja ette võtma võimalikult laia teemaderingi,» arvas Kirk, kui talt küsiti, kas EL peaks sisse tooma ka poliitiliselt tülikad teemad nagu näiteks geneetiliselt muundatud tooted või muud probleemsed küsimused.

Kirki sõnul peaksid mõlemad pooled taotlema läbirääkimistel võimalikult kõrgeid standardeid ja kvaliteeti.

Euroopa Liit tervitas USA presidendi Barack Obama aastakõnes kõlanud soovi sõlmida USA ja ELi vabakaubanduslepe ja ka Ühendriikides pälvis kõne tervikuna positiivseid hinnanguid.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles kolmapäeval, et ELi ja USA vabakaubandusleping suurendaks majanduskasvu ja looks oodatud töökohti. Vabakaubandusleping panustaks selle kehtimahakkamise järel ELi sisemajanduse kogutoodangu 0,5 protsenti aastas, ütles Barroso. Ta avaldas lootust, et kõnelused leppe sõlmimise üle võiksid alata praeguse ELi eesistujamaa Iirimaa juhtimisel tänavu esimesel poolaastal.

«See ergutaks meie majandust, aga ei maksaks sentigi,» ütles Barroso. Tema sõnul on nii EL kui ka USA leppeks valmis, kuna varasemad takistused on kõrvaldatud.

Barroso tervitas USA president Barack Obama teadet valmidusest kõneluste alustamisest vabakaubanduslepingu sõlmimiseks. Lepe näitaks Barroso sõnul seda, et EL ja USA on strateegilised partnerid, kes on valmis tegema lisapingutusi, et oma majandust tugevdada.

«Mida varem me [läbirääkimisi] alustame, seda kiiremini jõuame eduka lõpptulemuseni,» ütles Barroso. Ta lisas, et läbirääkimised kujunevad vältimatult keeruliseks.

Ideaalis võiks läbirääkimised lõppeda kahe aasta jooksul, ütles Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Karel de Gucht.

Obama teatas kongressile peetud aastakõnes, et Ameerika Ühendriigid ja Euroopa alustavad kõnelusi maailma suurima vabakaubandustsooni loomiseks.

«Täna teatan ma, et me käivitame kõnelused kõikehõlmavaks transatlantiliseks kaubandus- ja investeerimispartnerluseks Euroopa Liiduga, kuna kaubandus, mis on vaba ja õiglane üle Atlandi ookeani toetab miljoneid hästitasuvaid Ameerika töökohti,» ütles Obama.

Tagasi üles