Registreeritud töötuse määr kasvas 6,5 protsendini

Töötukassa

FOTO: Tairo Lutter / Õhtuleht

Jaanuari lõpus oli töötuna arvel 42 776 inimest ehk 6,5 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust, teatas töötukassa.

Jaanuaris registreeris end töötukassas 8421 uut töötut. Töötukassa abiga sai tööle või alustas ettevõtlusega 3298 inimest.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul oli registreeritud töötute arvu kiirem kasv jaanuaris seotud tavapärase tööturu hooajalisusega. Samas võib täheldada töötute üldarvu languse aeglustumist võrreldes viimase kolme aastaga, lisas ta.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr endiselt Ida-Virumaal (11,1 protsenti) ja Valgamaal (11) ning madalaim Tartumaal (4,5) ja Viljandimaal (4,7).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (21 protsenti), lihttöölised (19) ning teenindus- ja müügitöötajad (16).

Töötukassa maksis jaanuaris töötuskindlustushüvitist 10 266 inimesele ehk 22 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 338 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligi 3,1 miljonit eurot. Ligikaudu 102 euro suurust töötutoetust sai jaanuaris 9069 inimest ehk 19 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa jaanuaris 655 inimesele. Keskmine jaanuaris määratud hüvitis oli 1373 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 948 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa jaanuaris 77 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 2219 eurot ning hüvitisteks maksti jaanuaris üle 183 000 euro. 

Tagasi üles