Riigi kassareservi neljanda kvartali tootlus oli 0,39 protsenti

THI alanes kõigis kolmes Balti riigis.

FOTO: SCANPIX

Riigikassa hallatava riigi kassareservi neljanda kvartali tulusus oli aasta baasil 0,39 protsenti ja reservi turuväärtus oli detsembri lõpul 1,106 miljardit eurot.

Kassareservi hulka kuuluvad pärast reservide konsolideerimist ka haigekassa ja töötukassa reservid. Töötukassa reservide konsolideerimine kasvatas kassareservi mahtu aasta varasemaga võrreldes märkimisväärselt.

Kolmanda kvartali lõpul oli kassareservi turuväärtus 1,263 miljardit eurot, kvartaliga vähenes kassareserv 195 miljoni euro võrra riigieelarve rahavoo tõttu. Ümberhindluse kasum oli neljandas kvartalis 2,66 miljonit eurot, selgub reservi kvartaliaruandest.

Aastaga oli kassareservi tulusus 0,64 protsenti ja riigieelarve rahavoog kasvatas reservi aastaga 43,7 miljoni euro võrra. 2011. aasta detsembri lõpul oli kassareservi turuväärtus 604,9 miljonit eurot.

Võrdlusindeksist ehk ühe kuu Eonia swap'i intressimäärast oli kassareservi tulusus parem neljandas kvartalis 0,3 protsendipunkti, kuuga 0,32 protsendipunkti ja aasta algusest 0,4 protsendipunkti.

Võlakirjadesse oli detsembri lõpul paigutatud kassareservist 41 protsenti ehk 452,3 miljonit eurot, hoiustesse 35,3 protsenti ehk 390 miljonit eurot, kontojääk oli reservist 23,7 protsenti ehk 261,3 miljonit eurot. Sektoriti oli portfellist seotud pankadega 92,8 protsenti ehk 1,024 miljardit eurot ja valitsuste väärtpaberitega 6,7 protsenti.

Kassareservi varadest suurim osa, 73,5 protsenti, oli hinnatud Moody'se kõrgeima lühiajalise krediidireitinguga P-1 ja 15,5 protsenti varadest sellest pügala võrra madalama reitinguga P-2. Reservi kuuluvatest väärtpaberitest 99,99 protsenti oli märgitud eurodes.

Kassareservi vahendeid investeeritakse põhiliselt Euroopa Liidu valitsuste võlakirjadesse, madala krediidiriskiga ettevõtete võlakirjadesse ning hoiustesse.

Riigikassa märgib kvartaliaruandes, et riigieelarve portfellis hoiti detsembris tavapärasemast suuremat likviidsust, et katta pühadeaegsest ebalikviidsusest tulenevad riskid ning teha hooajalised väljamaksed, näiteks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetuste maksmine.

Lisaks kassareservile haldab riigikassa ka stabiliseerimisreservi, mille varade turuväärtus oli detsembri lõpul 347 miljonit eurot. Detsembri lõpul oli riigikassa reservide maht kokku 1,45 miljardit eurot. Aastaga kasvasid reservid 515 miljonit eurot, mille peamine põhjus oli töötukassa reservi konsolideerimine kassareservi.

Tagasi üles