Rahahädas Anija palub Padarilt 217 000 lisakrooni

Rahandusminister Ivari Padar hoolitseb riigikassa eest.

FOTO: Toomas Huik

Harjumaal asuval Anija pisivallal lõppes juba aprillis raha, et maksta hädalistele toimetulekutoetusi. Lõppeval nädalal saatiski vallavanem rahandusministeeriumisse kirja, paludes 217 000 krooni, kuna muidu jääksid abivajajad sellegi väikese sissetulekuta.


Kirjas pealkirjaga «Toimetulekutoetuseks täiendavate vahendite taotlemine 2009. aastaks» seisab: «Anija Vallavalitsusel ei piisa toimetulekutoetuseks määratud vahenditest. 2009. aasta esimese kolme kuuga on makstud toimetulekutoetusi kogusummas 72 322 kooni. Toimetulekutoetuse väljamaksmiseks on vald kasutanud kahel eelneval aastal kasutamata jäänud vahendeid (kokku 66 186 krooni) ja 2009. aasta eraldist 5 000 krooni. Eelnev olukord näitab, et Anija vallal ei piisa toimetulekutoetuseks eraldatud vahenditest ja eelmiste aastate toimetulekutoetuse vahendite jäägist,» kirjutas

aripaev.ee

.

Vallavanem Jüri Lillsoo põhjendab raha lõppemist sellega, et vallas on töötute hulk hüppeliselt kasvanud. Osadel töötutel tekib küll õigus saada töötuskindlustushüvitist, kuid teatud perioodil enne esimese väljamakse saamist puudub Lillsoo väitel hättasattunutel igasugune sissetulek.

Lillsoo kurdab, et enamasti kasvab töötute peres 1-4 last.

«On tekkinud pered, kus üks vanem on jäänud töötuks ning teine vanem on töövõimetuspensionär või alla 3-aastase lapsega kodune,» kirjeldab Lillsoo.

Ta lisab, et praegu maksab Anija vald abivajajatele toimetulekutoetust valla eelarvest.

Tagasi üles