Allar Jõks: kes vastutab Tallinna trammihanke nurjumise eest?

Stadleri tramm.

FOTO: Stadler

Veeremitootja Stadleri esindaja vandeadvokaat Allar Jõks lükkab ümber  Linnatranspordi AS poolt avalikkusele esitatud väited trammihanke perspektiivide osas.

«Kliendile õmmeldi pärast korduvaid mõõtmisi ülikond, kuid paraku osutusid püksid liiga kitsaks. Vaatamata sellele üritatakse tahtejõuga pükse põlvedest kõrgemale sikutada. Sellisena paistab Tallinna trammihange olukorras, kus hankija, Tallinna Linnatranspordi AS eelistab kangekaelselt lepingut sõlmida Hispaania firmaga CAF pärast seda kui riigihangete vaidlustuskomisjon (VaKo) on tunnistanud otsused CAF pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise kohta kehtetuks.

10.09.2011 avaldati Eesti Päevalehes artikkel «Pärnu maantee viadukt ei pruugi uusi Hispaania tramme kanda». Sellest artiklist nähtub, et hankija õiguseelneja, Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS, korraldas juba aastal 2011, st aasta enne riigihanget ekspertiisi Pärnu mnt viadukti kandevõime kohta lähtuvalt Hispaaniast tellitavatest 33 meetri pikkustest trammidest, mis vastab täpselt CAF-i pakutavate trammide kirjeldusele. Tallinna trammihanke tingimuste kokkupanemisel andis hankijale tehnilise abi korras nõu Hispaania konsultatsioonifirma Ineco. Seetõttu ongi riigihanke tehniline kirjeldus kujundatud vastavaks CAF-i toodangule, kuna näiteks tehnilises kirjelduses trammidelt nõutud viis ust laiusega 1300 mm vastab CAF-i poolt toodetavate trammide näitajatele.

 Vaatamata sellele tunnistas VaKo 10.12.2012 otsusega kehtetuks hankija otsused CAF-i pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise kohta. VaKo tuvastas, et CAF-i pakkumuse vastavaks tunnistamine ei oleks sisuliselt võimalik. CAF-i pakutud trammi mass on igal juhul suurem, kui on hankedokumentides lubatud maksimum; CAF-i pakutud trammi soojendavate põrandapaneelide lahendus on põhimõtteliselt erinev hankedokumentides nõutust jne. Osundatud puudusi ei ole võimalik õiguspäraselt käimasoleva riigihanke raames kõrvaldada. VaKo otsust CAF-i osas edasi ei kaevatud ja otsus on jõustunud. Seega ei osale CAF enam antud hankemenetluses ja temaga hankelepingu sõlmimist seadus ei võimalda. Sõltumata sellest, kas Stadleri kohtuvaidlus on edukas või mitte, pole hankijal võimalik CAFi-ga lepingut sõlmida.

 Stadleri pakkumuse vastavust hankedokumentides nõutule hindab hetkel kohus. Sellele vaatamata on hankija andnud mõista, et Stadleriga hankelepingut ei sõlmita mingil juhul. Olukorras, kus ühte pakkumust hankija keeldub vastavaks tunnistamast ja teise pakkumuse tingimustele vastavus on jõustunud VaKo otsusega tuvastatud asjaoludel välistatud, ei ole hankelepingu sõlmimiseni võimalik jõuda. Õiguspärast hankemenetluse jätkamist raskendab muuhulgas ka asjaolu, et hankija on kehtestanud hankedokumentides paljudel juhtudel samad nõuded pakkumuse vastavuse kriteeriumidena ja pakkumuste hindamiskriteeriumidena.

Jääb üle ainult küsida, mis saab edasi ja kes vastutab, et trammihange on jõudmas tupikusse? Kõige lihtsam on mitte midagi ette võtta ja süüdistada Stadlerit hanke nurjamises. Hankevõitu kallutades saame Tallinna Eesti talvele sobimatud trammid, mille raskusele Pärnu mnt viadukt vastu ei pruugi panna.»

Tagasi üles