Riik annab mõisakoolidele näpuotsaga remondiraha

Voltveti mõisahoone Pärnumaal.

FOTO: Henn Soodla, Pärnu Postimees

Mõisakoolid saavad renoveerimiseks ning uurimis- ja projekteerimistöödeks 2,6 miljonit krooni. Suurim toetus on 850 000, teised on märksa väiksemad.


Suurimad toetused eraldati seekord Viljandimaal asuva Suure-Kõpu mõisa härrastemaja katusekatte vahetuseks 825 000 krooni, Hiiumaa Suuremõisa mõisa peahoone akende restaureerimiseks eraldati 450 000 krooni, teatas kultuuriministeerium.

Tartumaa Tammistu mõisa lastekeskuse fassaadi ja esimese korruse tööde teostamiseks eraldati 389 274 krooni ning Pärnumaal asuva Voltveti mõisahoone katuse ja fassaadide põhiprojektide tarbeks eraldati 135 700 krooni.

Lisaks sai Harjumaa  Ruila mõisa peahoone akende restaureerimiseks 240 000 krooni, Lääne-Virumaa Muuga mõisahoone välisfassaadide restaureerimistööde projekti koostamiseks anti 80 240 krooni, Viljandimaa Lahmuse mõisa peahoone sajuvee ärajuhtimise projektile eraldati 21 830 krooni.

Läänemaa Sipa mõisahoone muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks andis riik 21 031 krooni, Viljandimaa Olustvere mõisakompleksi ametnike maja ja ait-kuivati muinsuskaitse eritingimuste tellimise tarbeks eraldati 32 400 krooni, Voltveti mõisa ait-tõllakuuri muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks eraldati 24 780 krooni. 81 745 krooni sai restaureeritav Järvamaa Laupa mõis hoone sisekujundusprojekti tarbeks.

Lisaks eraldati Eesti Mõisakoolide Ühenduse MTÜle mõisakoolide turismihooaja ettevalmistamiseks 150 000 krooni, Koigi mõisakoolile eraldati koostööks Ajalooarhiiviga 25 000 krooni, Lahmuse mõisakool sai samuti koostööks Ajalooarhiiviga 25 000 krooni.

Mooste vallavalitsusele eraldati restauraatorite kursuste korraldamiseks 75 000 krooni, Mõisaprojekt OÜ sai mõisakoolide uurimise, projekteerimise ja restaureerimistööde järelevalve õppepäevade korraldamiseks 40 000 krooni.

Kultuuriministeeriumi mõisakoolide riiklik programm aitab kaasa mõisahoonetes tegutsevate koolide ja lasteasutuste arendamisele paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks turismisihtkohtadeks, tagades samal ajal mõisaansamblite ja neis sisalduva kultuuripärandi säilimise.

Tagasi üles