Europarlament soovitab nn noortegarantii rakendada kõigis Euroopa riikides

Noorte töötus on kõikjal Euroopas väga suur. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Andres Haabu

Europarlamendi resolutsioon kutsub ELi tööhõive- ja sotsiaalministreid rakendama noortegarantiid kõigis liikmesriikides. Idee järgi peaks see vähendama noorte töötust ja vältima nö surnud põlvkonna teket.

«Noortegarantii» kavad, mis kindlustaksid kõikidele Euroopa Liidu noortele töökoha, täiendõppe või tööpraktika nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või ametlikus haridusasutuses õpingute lõpetamist, said täna parlamendis tugeva poolehoiu. «Meie eesmärk ei ole töökohtade sunniviisiline loomine, vaid noortele võimaluste tagamine, mis aitaks vältida nn kadunud põlvkonna teket,» ütles tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees  Pervenche Berès esmaspäevaõhtusel debatil.

Noortegarantii eesmärk on tagada kõigile kuni 25aastastele noortele ning alla 30aastastele äsja kõrghariduse omandanutele nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või ametlikus haridusasutuses õpingute lõpetamist kvaliteetne tööpakkumine või võimalus osaleda täiendõppes või tööpraktikal.

Euroopa Parlament on juba kahel korral kutsunud liikmesriike üles töötama välja selgeid kavasid noorte tööhõive tagamiseks ning  toetab kindlalt Euroopa Komisjoni algatust noortegarantii loomiseks kõigis liikmesriikides.

Parlamendiliikmed on seisukohal, et noortegarantii rahastamisel peaks Euroopa Liidul olema keskne roll, seda eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu, kuhu eraldataks vähemalt 25 protsenti struktuurifondide vahenditest.

Euroopa Parlament nõuab, et komisjon aitaks vajadusel liikmesriike, kes ei suuda noortegarantiisid kehtestada rahaliste raskuste tõttu.

Euroopa Liidus on keskmiselt tööta iga neljas noor inimene. Ainult neljas liikmesriigis (Saksamaa, Austria, Holland ja Taani) oli noorte töötuse määr madalam kui 15 protsenti, samas ulatus see 30 protsendini Portugalis, Itaalias, Slovakkias ja Lätis ning 50 protsendini Kreekas ja Hispaanias.

Tagasi üles