Aasta lõpus töötus suurenes

Tööpakkumised.

FOTO: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

Detsembris registreeris end töötukassas 5262 uut töötut. Kuu lõpus oli töötuna arvel 39 670 inimest ehk 6 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.
 

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr endiselt Ida-Virumaal (10,7 protsenti) ja Valgamaal (10,5) ning madalaim Tartumaal (4) ja Viljandimaal (4,3).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oskus- ja käsitöölised (20 protsenti), lihttöölised (19) ning teenindus- ja müügitöötajad (16).

Töötukassa maksis detsembris töötuskindlustushüvitist 9704 inimesele ehk 22 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 335 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligi 2,8 miljonit eurot. Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai detsembris 8383 inimest ehk 19 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa detsembris 420 inimesele. Keskmine detsembris määratud hüvitis oli 1407 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 660 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa detsembris 113 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1606 eurot ning hüvitisteks maksti detsembris üle 208 000 euro.

Tagasi üles