ERRi ajakirjanikud said masueelse palga tagasi

«Aktuaalne kaamera»

FOTO: ERR

Ajakirjanike liit ja rahvusringhääling sõlmisid kollektiivlepingu, millega taastatakse palgakärpe-eelsed töötasud ning määratakse miinimumtöötasud eriharidust ja kõrgharidust nõudvatel töökohtadel.

«Alates 1. jaanuarist lubas rahvusringhäälingu juhatus taastada palgakärpe-eelsed töötasud - inimesed on töötanud madalama palgaga juba kolm aastat, samal ajal kui hinnad üha tõusevad. Teiseks oluliseks kokkuleppeks on miinimumtöötasude sisseviimine, mida seni kehtivas kollektiivlepingus polnud. Nii eriharidust kui ka kõrgharidust nõudvatel töökohtadel on miimimumpalk nüüd umbes samas suurusjärgus nagu õpetajatel ning mõlemad miinimumpalgad tõusevad kolmeaastase lepinguperioodi jooksul,» ütles ajakirjanike liidu juhatuse liige ning rahvusringhäälingu osakonna usaldusisik Meelis Süld. «Rahvusringhääling on Eestis ainus meediaorganisatsioon, kus töötajad on organiseerunud ametiliitudesse ning kus on ka kollektiivleping. Ma usun, et meie täna sõlmitud leping võiks olla eeskujuks ka teistele meediaorganisatsioonidele.»

«Oleme olnud riigisektorile ebatüüpiliselt üsna karmid tööandja esindajad. Oleme aastate jooksul pidanud koondama, palku alandama, suuremat töökoormust nõudma, aga alati oleme püüdnud seda teha kehtivate kollektiivlepingute raames. Sellel korral on hea võimalus töötajatele pisut tagasi anda ehk taastada kolm aastat tagasi alandatud töötasud ning tõsta ka palga alammäärasid. Minu aastatepikkune kogemus näitab, et ükski kollektiivleping ei sünni kergelt, aga kui kord sõlmitud, on saavutatud töörahu parim asi, mis laseb organisatsioonil edeneda,» ütles rahvusringhäälingu juhatuse esimees Margus Allikmaa.

«Uus kollektiivleping annab vähemalt kaks positiivset sõnumit: et ajakirjanike liit on tööandjale konstruktiivne ja tõsine partner, ja et järgmisel kolmel aastal tõusevad töötajate palgad ning paranevad töötingimused,» ütles ametiühingute keskliidu esimees Harri Taliga.

Koos ajakirjanike liiduga sõlmis sarnase kollektiivlepingu rahvusringhäälinguga ka televisiooni loometöötajate liit. Mõlemad lepingud jõustuvad 1. jaanuarist 2013 ning kehtivad 2015. aasta lõpuni.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles