Treial: koolituskuludelt tuleb kaotada erisoodustusmaks

FOTO: Toomas Huik.

Täna esitasid riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni liikmed arupärmise sotsiaalminister Hanno Pevkurile, milles soovivad selgitust, millistel kaalutlustel pole valitsus kaotanud erisoodustusmaksu ettevõtjatelt, kes panustavad töövõtjate koolitus- ja ümberõppesse.

Arupärijad soovivad ministrilt selgitust, milliseid meetmeid kavatseb valitsus rakendada, et soodustada ettevõtjate investeeringuid töötajate täiend- ja ümberõppesse. Rahvaliidu arvates tuleb kaotada erisoodustusmaks tööandja tehtud kulutustelt töötaja tervisesse, kutseoskuse parandamisse ning haridustaseme tõstmisse, vahendas erakonna pressiesindaja.

«Praegu peavad ettevõtjad tasuma erisoodustusmaksu isegi oma töötajate tasemekoolituse eest, kuigi sellise koolituse kaudu on võimalik ennetada tööpuudust,» ütles riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni aseesimees Mai Treial, lisades, et siiani on riik karistanud tööandjat, kes panustab oma töötaja arengusse ja toimetulekusse.

Lisaks küsivad arupärijad, kuidas kavatseb valitsus finantseerida töötukassat ja täita uut töölepinguseadust juhul, kui tööandjate ning töövõtjate esindajad ei jõua töötuskindlustusmaksete tõstmises kokkuleppele.

Rahvaliidu fraktsiooni hinnangul peab ka riik panustama töötuskindlustussüsteemi lisavahendeid, kui töötukassa satub makseraskustesse, kuna tööturuameti ja töötukassa liitmise tagajärjel hakatakse töötuskindlustusmaksetest katma uue ameti personali- ja majandamiskulusid.

Treiali sõnul on valitsuse reageerimine koondamistele ja uute töökohtade loomisele aeglane ning ebapiisav. Sellest tulenevalt soovivad Rahvaliidu fraktsiooni liikmed teada, millal ja milliseid kiireloomulisi meetmeid plaanib sotsiaalministeerium rakendada tööturu olukorra parandamiseks, töötuse kasvu peatamiseks ning selle tagajärgede leevendamiseks.

Tagasi üles