LED-lambi raske valimine

Jüri Laurson

FOTO: Margus Ansu/ Postimees

Elektriturul ennustatakse elektrihinna tõusu. Seetõttu peaks elektrienergia säästmine olema ainus võimalus rahakoti tühjendamist vähendada.

Kokkuhoiuks soovitatakse küll vahetada olemasolevad hõõglambid halogeen-, LED- või säästulampide vastu. Ringlusest kaduma määratud hõõglamp oli igale tarbijale taskukohane ja ostjal oli kujunenud ajapikku selge arusaam hõõglambile märgitud voltidest, vattidest ja muudest näitajatest. Kui see läbi põles, siis see rahakotti märgatavalt ei tühjendanud. Pealegi oli hõõglampi võimalik palju ohutumalt kasutada väikese ruumi soojendamiseks, kui lahtise spiraaliga soojapuhurit .

Nüüd on turule paisatud mitmesuguste firmade poolt toodetud erinevaid lampe (halogeen-, säästu-, kompaktluminofoor-, LED-lampe). Niisuguse hulga lampide seast on tarbijal raske õiget valikut teha. Ostjale soovitatakse enne lambi ostmist valida tuntud tootja ja tutvuda pakendil toodud infoga, millest on aga raske aru saada.

Tavaliselt jäävad pakendil toodud andmed väheseks õige tootja väljaselgituseks. Lisainfo saamiseks soovitatakse ostjal külastada tootja kodulehte. Hea soovitus, kuid peaaegu veerandil elektritarbijaist puudub arvuti ja internetiühendus. Seega puudub paljudel ostjatel info, kelle toodetud LED-lambid vastavad Euroopa Liidu nõuetele. Euroopa Liidus müüdavad LED-lambid peavad vastama ELi direktiivide, samuti ohutus –ja toimimisstandardite nõuetele.

CE-märgis tootel tähendab ainult, et tootja küll ütleb, et toode vastab ELis kehtivatele ohutusnõuetele, kuid sageli selgub, et see siiski ei kindlusta veel müüdava lambi ohutust ja nõuetele vastavust. Tundub, et töökindla ja ohutu LED-lambi ost on väga raske, sest kauplustes on müüa ka madalakvaliteedilisi LED-lampe kalli hinnaga.

Mittekvaliteetse kalli LED-lambi korral, mis põleb läbi mõne tunni või kuu jooksul, tühjendab ostja elektri säästmise asemel korralikult oma rahakotti, pealegi võib nõuetele mittevastav lamp põhjustada ka õnnetusi.

Ajakirjas «Elektriala» 5/2012 ilmunud artiklis «LED-lambid hõõglampide asemele? LED-lambid hõõglampide asemele!» avaldas Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ mõtlemapanevad andmed LED-lampide kohta.

Nimelt keelustas Rootsis Elektriohutuskeskus 2011. aastal üle poolte hõõglampe asendatavatest LED-lampidest elektriohutuse puudumise tõttu. Sama märkis ära ka Soomes tegutsev Tukes. 2011. aastal said Soomes müügikeelu 69 toodet, tagasiostukorralduse 47 ja maale toomine keelati 78 tootel.

2012. aasta algul avaldati jahmatamapanev uudis 18 EL maade Elektriohutuskeskuste lampide suurest kontrollitestist, kus katsetati 168 LED-lampi ja katset ei läbinud 139 lampi! Vaid 29 toodet vastas ELi maades müüdavate toodete nõuetele. Kui uskuda neid andmeid, siis tundub, et Eestis ei ole olukord samuti parem, sest paljud LED-lambid muutuvad ruttu kasutuskõlbmatuks.

Suure pingekõikumise tõttu soovitatakse valida LED-lambid toitepingele 220-240V. Kahjuks meil Eestis puudub avalikkusel teave LED-lampide kvaliteedi kohta ja kontroll müügil olevate toodete ohutusnõuetele vastavuse üle. Jääb arusaamatuks, miks ostja peab võtma LED-lampi ostes omale riski toote nõuetele vastavuse suhtes.

Ometi on praagi vältimiseks ja ohutusnõuete järgimiseks kutsutud ellu Tehnilise Järelvalve Amet, kes peaks jälgima müügil olevate elektriseadmete ja sealhulgas ka LED-lampide EL nõuetele vastavust . LED-lampide ohutusele vastavuse kontrollitesti tulemusi ei ole Eestis kusagil avaldatud ja võib-olla pole seda tehtudki. Sest kuidas muidu on müügil kallid, aga madala kvaliteediga LED-lambid, mis põlevad läbi lühikese ajaga, ohutusnõuetele vastavusest rääkimata.

Tegelikult tuleks katsetusjärgus LED-lampide müümisega tootjate nuumamine tarbija rahakoti arvel lõpetada seniks, kuni on jõutud välja töötada LED-lamp, mis on kvaliteetne, säästab elektrienergiat, vastab ohutusnõuetele ja ei tühjenda ostja taskuid.

Tagasi üles