Kallas: Euroopa ühtset õhuruumi tuleb karmilt jõustada

Õhuruum.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Komisjoni teatel on paljud Euroopa Liidu liikmesriigid väga kaugel eesmärgist viia üheksa funktsionaalset õhuruumiosa kooskõlla nõuetega, mis tagaksid nende täieliku toimimise.

Tähtaeg selleks oli 4. detsembril. Funktsionaalsed õhuruumiosad mängivad komisjoni väitel ühtse Euroopa õhuruumi loomise kaugeleulatuvas kavas olulist rolli, aidates kolmekordistada Euroopa õhuruumi läbilaskevõimet ja kärpida lennujuhtimise kulusid poole võrra. Komisjon hoiatas, et alustab rikkumismenetlusi nende liikmesriikide suhtes, kus funktsionaalsed õhuruumiosad ei ole täielikult kooskõlas kõigi seadusega ette nähtud nõuetega. 2013. aasta kevadel esitab komisjon uue õigusaktide paketi, et kiirendada reforme ja tagada ühtse Euroopa taeva algatuse õnnestumine.

Transpordiküsimuste eest vastutav komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: «Ühtse Euroopa taeva algatuse nimel on vaja võtta jõulisi meetmeid. Euroopa kodanikud ja lennutransporti kasutavad ettevõtted maksavad iga päev ummikute ja hilinemiste eest. Siia tuleb veel lisada majanduskulu ebaefektiivsuse näol ja keskkonnale tekitatav kahju. On selge, et ühtse Euroopa taeva algatus on liiga tähtis, et lasta sel läbi kukkuda. Me ei saa endale majanduskriisi ajal lubada muutustest loobumist. Praegu on kogu Euroopa õhuruumi reformimine märkimisväärselt hilinenud. Funktsionaalsed õhuruumiosad on ühtse Euroopa taeva algatuse alustala, kuid oluline tähtaeg on mööda lastud. Ei ole muud võimalust, kui hakata ELi õigusakte karmilt jõustama.»

Killustatud Euroopa õhuruum on komisjoni selgituste kohaselt ebaefektiivne ja põhjustab ligi 5 miljardi euro suuruseid lisakulusid aastas . See pikendab iga keskmist lendu 42 kilomeetri võrra, mis tähendab, et õhusõidukid on sunnitud kulutama rohkem kütust, eraldavad rohkem heitkoguseid, maksavad rohkem kulukaid kasutustasusid ja hilinevad rohkem.

Tagasi üles