Kalev Lillo kritiseerib laristamist

Kalev Lillo

FOTO: Liis Treimann

Reformierakondlane Kalev Lillo saatis majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seederile kirja, milles juhib tähelepanu vajadusele lõpetada olukord, mis ei võimalda mitmeks otstarbeks kasutatavate väikesadamate väljaarendamist.

Nimelt näeb Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava kalasadamate investeeringutoetuse kord ette, et toetuse saaja on kohustatud kasutama sadamat sihtotstarbeliselt vaid kalalaevade teenindamiseks. Riigikogu merenduse toetusrühma liikme Lillo hinnangul oleks aga absurdne ja laristav sinna kõrvale eraldi jahtidele mõeldud sadama rajamine.

«Järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil soovime Eestis multifunktsionaalsete väikesadamate arendamist. Ka Eesti merenduspoliitika arengudokument, mis valitsuses hiljuti heakskiidu sai, tõdeb, et rannaäärse ettevõtluse kesksel kohal on nii turism ja kalandus. Seetõttu tuleb neid tegevusi vaadelda koos ning leida arendustes sünergia,» kirjutab Lillo.

Lillo palub ministritelt selgitada, mida saab ette võtta, et Eestis oleks võimalik raha ratsionaalselt kasutades rajada selline väikesadamate võrgustik, mida saaksid koos kasutada nii kalapaadid kui turismijahid.

Tagasi üles