Saastekvoodi müügitulust renoveeritakse täiendavalt 24 hoonet

Eesti Draamateater.

FOTO: Peeter Langovits

Valitsus otsustas täna anda keskkonnaministrile volituse kahe Jaapani korporatsiooniga sõlmitud lepingute muudatuste tegemiseks, et täiendada nimekirja objektidest, mis rekonstrueeritakse rohelise investeerimisskeemi raames.

Eelneva nõusoleku muudatuste tegemiseks on andnud nii Sumitomo Corporation kui ka Mitsubishi Corporation.

Esialgsete kokkulepete alusel lõpeb energiasäästu tööde abikõlblikkuse periood tänavu 31. detsembril. Muudatuse kohaselt pikeneb see aasta võrra. Abikõlblikkuse perioodi lõpuks peavad olema kõik investeeringud tehtud, samuti väljamaksed tööde teostajatele.

Sumitomo Corporationiga sõlmitud lepingutes on planeeritud võimalike tööde kallinemiste katmiseks reservvahendid. Praeguseks on selge, et kõigi esialgselt planeeritud projektide lõpetamisel jääb osa reservvahendeid kasutamata ning tänu riigihangete tulemusele on ka ehitustööde maksumus kujunenud planeeritust väiksemaks.

Seega pikendatakse tööde teostamise tähtaega järgmise aasta lõpuni ning lisatakse renoveeritavate hoonete nimekirja veel 10 hoonet: Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli katlamaja, Rahvusooper Estonia hoone, Politsei – ja Piirivalveameti hoone Tallinnas Rahumäe teel, AS Hoolekandeteenused Koluvere Kodu hooned, Patendiameti hoone, Maksu- ja Tolliameti Narva hoone, Sipa Lasteaia hoone (Märjamaa Vallavalitsus), Valtu Spordimaja hoone (Kehtna Vallavalitsus), Kuressaare Raekoda (Kuressaare Linnavalitsus) ning Ulila Keskuse hoone (Puhja Vallavalitsus).

Mitsubishi Corporationiga sõlmitud lepingu alusel lisatakse renoveeritavate hoonete nimekirja 14 täiendavat objekti: Eesti Draamateatri hoone, Võru Kohtumaja, Põlva kohtu- ja politseimaja, Justiitsministeeriumi hoone, Võru politseimaja, Maksu- ja Tolliameti Viljandis asuv hoone, Õiguskantsleri kantselei hoone, AS Hoolekandeteenuste Sillamäe kodu ja Vägeva Turvakodu, Tallinna Vangla küttetorustik, Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitseosakonna hooned, Riigikantselei hooned, Ahula lasteaed-algkool (Albu Vallavalitsus) ning Raeküla Vanakooli Keskus (Pärnu Linnavalitsus). 

Tagasi üles