Ansip: Euroopa majanduskasv eeldab ühenduste väljaehitamist

Peaminister Andrus Ansip Tallinna lennujaamas.

FOTO: Liis Treimann

Peaminister Andrus Ansip ütles täna Helsingis, et Euroopa Liidu puhul ei saa rääkida tõelisest ühtsest turust seni, kuni pole välja ehitatud korralikku Euroopat ühendavat taristut.

Osaledes Euroopa, USA ja Jaapani mõjukaid ühiskonnategelasi ühendava valitsusvälise organisatsiooni, Trilateraalse Komisjoni Euroopa grupi majandusteemalisel paneeldiskussioonil ütles Ansip, et Eesti majandus on heal järjel muu hulgas tänu koostööle Põhjalas, mille teeb võimalikuks regiooni tihe lõimumine Euroopa Liidus. Samas osutas ta, et kui vaadata maanteede või raudteede võrgustikku, siis kohati on regioon füüsiliste ühendusteede puudumise tõttu endiselt killustunud ja viimase paarikümne aasta jooksul pole olukord palju muutunud.

«Ühisturg aitab luua töökohti ning soodustab majanduskasvu. Kuid ühisturg tuleb lõpuni ehitada ja selle eelduseks on lisaks teenuste ja digitaalse ühtse turu liberaliseerimisele ka Euroopa ühendatus. Euroopa Liidu rahasid tuleb eelkõige kasutada Euroopa eri osi ühendava taristu – erinevate ühendusteede – väljaehitamiseks. Me peame Euroopa tõeliselt ühendama, et ühisturust kasu saada,» rääkis Ansip.

Tagasi üles