Kapo elektrijaama hanke osas kriminaalmenetlust ei alusta

Juhan Parts

FOTO: Andres Haabu

Kaitsepolitsei leiab, et kriminaalasja alustamine seoses Narva uue elektrijaama ehituse riigihanke võimaliku ebaseaduslikkusega pole põhjendatud, ning rahandusministeerium peab järelevalvemenetluse alustamist avaliku ressursi raiskamiseks, vahendab ERR uudisteportaal.

Avalduse kriminaalasja algatamiseks saates «Pealtnägija» esitatud andmete alusel majandusminister Juhan Partsi ning Eesti Energia juhtorganite suhtes tegi MTÜ Lilleküla Selts.

Tutvunud asjassepuutuvate materjalidega jõudis kaitsepolitsei seisukohale, et kriminaalmenetluse alustamine ei ole põhjendatud, sest majandusministri ja valitsuse otsused on tehtud riigikogu poolt vastuvõetud arengukavas toodud eesmärkide elluviimiseks.

Kapo märkis, et avalduses viidatud telesaates esitatud arvamus, et igasugune riigihangete seaduse rikkumine toob automaatselt kaasa kriminaalvastutuse, on ekslik.

«Faktilistest andmetest ei selgu üheselt, milles seisneb riigihangete teostamise nõuete väidetav rikkumine, kas ja kellele on sellega olulist varalist kahju tekitatud ning milles kahju tekitamine täpselt seisneb,» selgitas Kapo.

Tagasi üles