Tuuleenergia Ühendus: uus elektrituru seadus teeb lõpu tuulikute rajamisele

Tuulepark Ida-Virumaal.

FOTO: Toomas Huik

Tuuleenergia Ühendus protesteerib majandusministeeriumis valmiva elektrituruseaduse eelnõu vastu, millesse kirjutatud piirang välistaks taastuvenergiatoetuse saajate nimekirjast kõik praegu üle Eesti arendusfaasis olevad tuulepargid ja paneks sisuliselt seisma uute tuulikute rajamise, teatas ühenduse kõneisik Alan Senkel.

«Eelnõu kohaselt oleks taastuvenergia toetuse saamise õigus tagatud üksnes sellistele tuuleenergia tootjatele, kel seisuga 15. juulil 2012 on kas tootmisseadme ehitamiseks väljastatud ehitusluba või siis Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõusolek osaleda projektis kaasrahastajana,» selgitas Senkel.

«Eelnõu teenib üksnes praegusel ajal juba elektrit tootvate ettevõtete omanikke ja välistab Eestis uute tuuleelektrijaamade rajamise. Kõige kurvem on see, et korstnasse tuleb kirjutada ettevõtjate poolt mitmetesse tuuleparkidesse ettevalmistusfaasis juba tehtud investeeringud,» märkis Senkel.

Tuuleenergia Ühendus ühendab 77 protsenti Eestis töötavatest ja rajamisel olevatest tuuleenergiaparkidest koguvõimsusega kuni 1560 MW.

Tuuleenergia Ühendus ei ole Senkeli sõnul rahul, et majandusministeerium kirjutas seaduse tuulenergeetika turuosaliste enamuse arvamust isegi küsimata, rääkimata dialoogist, mida võiks ministeeriumilt ja valitsuselt eeldada taolise energeetika tulevikku oluliselt mõjutava seaduse loomisel. Senkel toonitas, et taastuvenergiatoetuse idee ei ole ju maksta peale taastuvkütusest toodetud energiale, vaid aidata investeerida uute tootmisvõimsuste rajamisse.

«Eelnõud tuleks muuta selliselt, et taastuvenergia toetuste saamine oleks tagatud kõigile tuuleenergia tootjatele, kellel hiljemalt 15. juuliks 2012 oli sõlmitud liitumisleping võrguettevõtjaga,» sõnastas Senkel parandusettepaneku.
 

Tagasi üles