Swedbank: kõige aktiivsemalt koguvad sääste Andres ja Tiina

Евро.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Kõige enam hoolitsevad oma pensionipõlve säästude eest inimesed, kellel nimeks Andres ja Tiina, selgub Swedbanki poolt pensioni kolmanda samba kliendibaasi analüüsist. Ka ilmneb, et naised on aktiivsemad kogujad kui mehed ja esimesed on seejuures konservatiivsemad.

Swedbanki eraisikute investeerimise valdkonnajuhi Katre Uibomäe sõnul saab analüüsi tulemusena väita, et kuigi arvuliselt on sääste koguvaid naisi meestest rohkem, on naised säästude kogumisel konservatiivsemad kui meesterahvad. «Nii on naised eelkõige hoiustamas, mehed aga omakorda on enam mõelnud nii pensioniraha kogumisele kui ka fondiinvesteeringutele,» märkis Uibomäe.

Pensioni kolmandasse sambasse ehk P3Si koguvad raha naised ja mehed üsna võrdselt (47 protsenti  vs 53 protsenti), seda nii P3S Elukindlustuses kui ka V-fondides. Kõige rohkem esineb kogujate hulgas naistenimedest Tiina, Jelena ja Irina ning meestest Andres, Sergei ja Toomas. P3S Elukindlustuse osas jääb silma, et elu kindlustavad eelkõige 41-55-aastased ning kõige vähem üllatuslikult üle 60-aastased. V-fondidesse koguvad raha kõige rohkem inimesed, kelle vanus jääb vahemikku 36-55 ning kõige vähem alla 25-aastased. Kokkuvõttes: kõige rohkem on kogujaid vanuses 31-60, kõige vähem 18-25 ja üle 60 eluaasta.

Kogumishoius on ülekaalukalt naiste pärusmaa, kus koguni 70 protsenti kogujatest on naised. Siin torkab ka silma, et nii meeste kui naiste hulgas on enim kogujaid vene keelt kõnelevate klientide seas. Popimad naistenimed on Valentina, Galina ja Svetlana ning meestest Vladimir, Aleksandr ja Sergei. Vanuse järgi on siin kõige rohkem on kogujaid alla 18-aastaste (15 protsenti) ja üle 60- aastaste (üle 30 protsenti) hulgas. Vanuses 18-60 on kogujaid igas vanuses samapalju (6-9 protsenti).

Investeerimishoiusesse panustavad samuti rohkem naised (56 protsenti) ning popimad naistenimed on Tiiu, Valentina ja Galina, meestest Vladimir, Rein ja Jaan. Kõige rohkem kogujaid on üle 50-60-aastaste hulgas (üle poole ehk ca 55 protsenti), teisi vanusegruppe on oluliselt vähem esindatud. 

Aktsiafondid on omakorda kõige enam eelistatud meeste poolt (ligi 60 protsenti) ning kõige rohkem kogujaid on vanuses 31-60 (kõikides gruppides ca 10 protsenti) ja üle 60 aasta vanad (ligi 30 protsenti). Popimad naistenimed on Tiina, Ene ja Tiiu, meestest Peeter, Andres ja Priit.

Fondifondid on samuti rohkem eelistatud meeste hulgas (üle 55 protsenti) ningkõige rohkem on kogujaid  vanuses 31-60 (kõigis gruppides ca 10 protsenti) ja üle 60 aasta vanad (üle 33 protsenti). Popimad naistenimed on kogujate seas Anne, Tiina ja Tiiu, meestest Toomas, Andres ja Jüri.

Tagasi üles