Töötajate hindamist ei peaks pelgama

Karl Laas

FOTO: Erakogu.

Paljud juhid on väljendanud oma kimbatust seoses hindamissüsteemi kasutuselevõtmisega ja pelgavad, et hindamissüsteemi rakendamine annab töötajatele signaali, et plaanis on koondamised.

Upsteem.com asutaja ja tegevjuht Karl Laas kirjutab ettevõtte blogis sellest, kuidas alustada organisatsioonis personalihindamise süsteemi kasutuselevõtuga, ületada hirmud ning teha alustamine lihtsaks, mugavaks ja mänguliseks kogu organisatsioonile.

Töötajate hindamine ja tagasiside andmine on tõsine ja oluline valdkond. Kolleegide ja juhtide hinnangutest võivad sõltuda töötajate motivatsioonitasud, karjäärivõimalused ning halvimal juhul töökoha olemasolu. Juhid kardavad mõnikord küsida tagasisidet ka firma koostööpartneritelt, justkui see võib jätta mulje, et ettevõte ei saa ise oma personali juhtimisega hakkama. 

Aruta hindamissüsteemi põhialused läbi oma organisatsiooni võtmeisikutega. Näiteks võite paika panna erinevate küsimuste tüübid ja kasutusala - kas lähtute ainult organisatsiooni põhiväärtustest või kasutate ka ametikohtadele vastavaid küsimusi? Küsimuste ja hindamisskaalade ühine läbirääkimine aitab organisatsiooni sees juba ette leppida hindamise toimumisega ning vajadus selle järele saab kõigile selgeks.

Sõnastage vähemalt osa konkreetseid hindamisküsimusi koos laiema hulga juhtidega. Sõnastage näiteks väärtuspõhised küsimused ja põhilised ametigruppide järgsed küsimused.

Tutvusta hindamissüsteemi nii tehniliselt kui sisuliselt - inimestele meeldib, kui nad teavad, mis toimuma hakkab.

Vii läbi «meeskonnavaimu» hindamine süsteemi tehniliseks tutvustamiseks. See on lihtne ja kiire meetod anda inimestele võimalus tutvuda hindamiseks kasutatava tehnilise lahendusega ning saada kiiresti kogemus, et kõik saavad hakkama. 

Kasuta proovihindamist. Hindamissüsteemi juurutamisel võib enne päris hindamisi läbi viia ka nn testhindamisi, mille kohta on enne teada, et nende tulemusi ei arvestata. Hea oleks kui selliste hindamiste puhul kasutataks ka ankeeti, mille küsimustest on aru saada, et tegemist on proovihindamisega - kõik ei pea olema liiga tõsine.

Juuruta hindamist funktsioonide või üksuste kaupa. Selline võte aitab hindamisega seotud pingeid organisatsiooni sees maandada. Need, kes on juba hindamise läbi teinud, saavad rääkida sellest ka teistele töötajatele. Lisaks on Sinul aega vahepeal süsteemi täiendada ja parandada.

Tagasi üles
Back